BEFORE I DIE

BEFORE MY SOUL FLIES OUT I WILL GO AWAY
MY SPIRIT WILL LEAVE THE PRESENT LIFE
THE SPARKS OF MY EYES WILL FADE AWAY
I HAVE TO SETTLE ALL MY STRIFE

I HOPE THAT MOMENT’S COMING YET
TO PAY FOR EVERYTHING I GET
I … SOMEDAY … WILL NEED TO DEAL WITH ALL THE LIES

BEFORE I LEAVE MY DEARS AND PASS AWAY
I WANNA LEAVE THEM A PIECE OF ME
UNTIL I LEAVE MY SONS THERE WILL BE THE DAY
I NEED TO KNOW THAT THEY STAY FREE

I HOPE THAT MOMENT’S COMING YET
TO PAY FOR EVERYTHING I GET
I … SOMEDAY … WILL NEED TO DEAL WITH ALL THE CRIES

I’VE BUILT MY PROTECTED TERRITORY
SEE MY NATURE
ALWAYS I SAY WHAT I WANTED TO SAY
EVALUATED LIES

BEFORE I LEAVE THIS WORLD AND CLOSE MY EYES
I'D LIKE TO TELL YOU ALL GOODBYE
I DON'T WANT HEAR YET ANY MORE LIES
IN PEACE I'D LIKE TO DIE

I HOPE THAT MOMENT’S COMING YET
TO PAY FOR EVERYTHING I GET
I … SOMEDAY … WILL NEED TO DEAL WITH ALL THE LIES

I’VE BUILT MY PROTECTED TERRITORY
SEE MY NATURE
ALWAYS I SAY WHAT I WANTED TO SAY
EVALUATED LIES

NEŽ ZEMŘU

NEŽ MOJE DUŠE ODLETÍ A JÁ ODEJDU PRYČ,
MŮJ DUCH OPUSTÍ SOUČASNÝ ŽIVOT,
JISKRY MÝCH OČÍ ZHASNOU,
MUSÍM UROVNAT VŠECHNY SVÉ SPORY.

DOUFÁM, ŽE TA CHVÍLE JEŠTĚ PŘIJDE,
ABYCH ZAPLATIL ZA VŠECHNO, CO DOSTANU.
JEDNOU SE BUDU MUSET VYPOŘÁDAT SE VŠEMI TĚMI LŽEMI.

NEŽ OPUSTÍM SVÉ DRAHÉ A ZEMŘU,
CHCI JIM NECHAT KOUSEK SEBE.
NEŽ OPUSTÍM SVÉ SYNY, NASTANE TEN DEN,
KDY BUDU POTŘEBOVAT VĚDĚT, ŽE ZŮSTANOU VOLNÍ.

DOUFÁM, ŽE TA CHVÍLE JEŠTĚ PŘIJDE,
ABYCH ZAPLATIL ZA VŠECHNO, CO DOSTANU.
JEDNOHO DNE SE BUDU MUSET VYPOŘÁDAT SE VŠEMI TĚMI NÁŘKY.

VYBUDOVAL JSEM SVÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ.
VIZTE MOU POVAHU.
VŽDYCKY ŘÍKÁM, CO JSEM CHTĚL ŘÍCT.
VYHODNOCENÉ LŽI.

NEŽ ODEJDU Z TOHOTO SVĚTA A ZAVŘU OČI,
RÁD BYCH VÁM VŠEM ŘEKL SBOHEM.
UŽ NECHCI SLYŠET DALŠÍ LŽI,
CHTĚL BYCH ZEMŘÍT V KLIDU.

DOUFÁM, ŽE TA CHVÍLE JEŠTĚ PŘIJDE,
ABYCH ZAPLATIL ZA VŠECHNO, CO DOSTANU.
JEDNOU SE BUDU MUSET VYPOŘÁDAT SE VŠEMI TĚMI LŽEMI.

VYBUDOVAL JSEM SVÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ.
VIZTE MOU POVAHU.
VŽDYCKY ŘÍKÁM, CO JSEM CHTĚL ŘÍCT.
VYHODNOCENÉ LŽI.

 < zpět

nahoru