BLOODTHIRST

STRENGTH AND MONEY STAND PARAMOUNT
WEALTH DESIRE MADE THE BEAST
DESTROYED OUR MORALITY
BETRAYED ANYONE, CONFIDENCE DECREASED
WHY?

OUR JOURNEY SEEMS TO BE LONG
WAR, REPRESSION, LACK OF A PEACE
LEADS TO NOTHING LEGITIMATE
EVERYTHING THAT’S PLAGUED US FOR CENTURIES
WHY?

BLOODTHIRST

WE’VE BECOME DISGUSTING CRUEL BLOODTHIRSTY KING
AS ANIMALS THAT BROKE THEIR CHAINS
TO THINK THAT WE CAN DESTROY ANYTHING
MASTERS OF CREATION, THAT'S INSANE

SEE, THE CRYING WORLD, IT'S GOING TO DIE
PRETEND EVERYTHING'S FINE, IRRESPONSIBLE LIE
THERE IS NO WAY, HOW WE CAN SURVIVE
DESPERATE WARNING SIGNS – WE ALL DIE!

INSUFFICIENT SELF-REFLECTION
THE PROPHECY IS CARVED IN STONE
DARK SARCASM OF PATHETIC WORDS
PARALYZED REMAINS ALONE

THIS WAY SEEMS TO BE WRONG
KILLING, MURDERS, JUSTICE'S BLIND
LEADS TO NOTHING APPROPRIATE
EXTINCTION OF SENSELESS HUMANS, THEIR KIND
WHY?

BLOODTHIRST

KRVELAČNOST

SÍLA A PENÍZE JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ,
TOUHA PO BOHATSTVÍ STVOŘILA ŠELMU,
NAŠE MORÁLKA JE ZNIČENA,
ZRAZENÍ KOHOKOLIV, DŮVĚRA KLESLA.
PROČ?

NAŠE CESTA SE ZDÁ BÝT DLOUHÁ,
VÁLKA, REPRESE, NEDOSTATEK KLIDU,
NEVEDE K NIČEMU ODŮVODNĚNÉMU,
VŠE, CO NÁS SUŽUJE PO STALETÍ.
PROČ?

KRVELAČNOST

STALI JSME SE NECHUTNÝM KRUTÝM KRVELAČNÝM KRÁLEM,
JAKO ZVÍŘATA UTRŽENÁ Z ŘETĚZU,
MYSLET SI, ŽE MŮŽEME ZNIČIT COKOLIV,
PÁNI TVORSTVA, TO JE ŠÍLENÉ.

VIDÍŠ, PLAČÍCÍ SVĚT, KTERÝ UMÍRÁ,
PŘEDSTÍRAT, ŽE JE VŠE V POŘÁDKU JE NEZODPOVĚDNÁ LEŽ,
NEEXISTUJE ZPŮSOB, JAK PŘEŽÍT,
ZOUFALÉ VAROVNÉ SIGNÁLY – VŠICHNI ZEMŘEME!

NEDOSTATEČNÁ SEBEREFLEXE,
PROROCTVÍ JE VYTESÁNO DO KAMENE,
TEMNÝ SARKASMUS PATETICKÝCH SLOV,
PARALYZOVANÝ ZŮSTÁVÁ SÁM.

TENTO ZPŮSOB SE ZDÁ BÝT ŠPATNÝ,
ZABÍJENÍ, VRAŽDY, SPRAVEDLNOST JE SLEPÁ,
NEVEDE K NIČEMU VHODNÉMU,
ZÁNIK NESMYSLNÝCH LIDÍ, JEJICH DRUHU.
PROČ?

KRVELAČNOST

 < zpět

nahoru