MODERN WAR

WAR… ADVANCED WAY OF FIGHTING, THIS IS CYBER WAR
WE ARE IN THE NEVER ENDING HIDDEN SORE
GLOBAL NETWORK PROVIDES WITH THE NEW BATTLEFIELDS
LEADS TO LATER LOSES OF THE ECONOMIC YIELDS

CYBER WAR'S REAL WARNING FOR HUMAN RACE
CYBER WAR SPECIAL UNITS, A CYBER COLD WAR
MODERN WAR

INFORMATION INFLUENCING EMOTIONS AND VIEWS
MOTIVATES TO THOUGHTS EFFECTIVE ABUSE
THEY WANNA ACHIEVE THE REQUIRED ATTITUDES,
OF FOREIGN GOVERNMENTS, ORGANIZATIONS AND GROUPS

CYBER WAR'S REAL WARNING FOR HUMAN RACE
CYBER WAR SPECIAL UNITS, A CYBER COLD WAR
MODERN WAR

PROPERTY REMAINS, POPULATION DIE
DUE TO THE FAILURE OF SOURCES SUPPLY
DIGITAL TRANSFER, THE SYSTEM HAS FAILED
ENEMY VITAL DEVICES WERE DERAILED

CYBER WAR'S REAL WARNING FOR HUMAN RACE
CYBER WAR SPECIAL UNITS, A CYBER COLD WAR
MODERN WAR

WAR… DATABASES EXTRACTED FROM NETWORKS OF THE FOE
WEAKENING AND DESTRUCTION OF INFORMATION FLOW
MONITORING SYSTEMS, DEFENSE OF THE OWN
DECOMMISSIONING, TAKING OVER CONTROL

CYBER WAR'S REAL WARNING FOR HUMAN RACE
CYBER WAR SPECIAL UNITS, A CYBER COLD WAR
MODERN WAR

PROPERTY REMAINS, POPULATION DIE
DUE TO THE FAILURE OF SOURCES SUPPLY
DIGITAL TRANSFER, THE SYSTEM HAS FAILED
ENEMY VITAL DEVICES WERE DERAILED

MODERNÍ VÁLKA

VÁLKA… POKROČILÝ ZPŮSOB BOJE, TOTO JE KYBERNETICKÁ VÁLKA.
JSME V NIKDY NEKONČÍCÍ SKRYTÉ BOLESTI.
NOVÝMI BOJIŠTI SE STALA GLOBÁLNÍ SÍŤ,
VEDE K POZDĚJŠÍM ZTRÁTÁM EKONOMICKÝCH VÝNOSŮ.

KYBERNETICKÁ VÁLKA JE SKUTEČNÝM VAROVÁNÍM PRO LIDSKOU RASU,
SPECIÁLNÍ JEDNOTKY KYBERNETICKÉ VÁLKY, KYBERNETICKÁ STUDENÁ VÁLKA,
MODERNÍ VÁLKA

INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ EMOCE A NÁZORY,
MOTIVY A MYŠLENÍ, EFEKTIVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ,
CHTĚJÍ DOSÁHNOUT POŽADOVANÉHO POSTOJE
ZAHRANIČNÍCH VLÁD, ORGANIZACÍ A SKUPIN.

KYBERNETICKÁ VÁLKA JE SKUTEČNÝM VAROVÁNÍM PRO LIDSKOU RASU,
SPECIÁLNÍ JEDNOTKY KYBERNETICKÉ VÁLKY, KYBERNETICKÁ STUDENÁ VÁLKA,
MODERNÍ VÁLKA

MAJETEK ZŮSTÁVÁ, OBYVATELSTVO UMÍRÁ,
KVŮLI VÝPADKU ZÁSOBOVÁNÍ ZDROJI.
DIGITÁLNÍ PŘENOS, SYSTÉM SELHAL,
NEPŘÁTELSKÁ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÁ ZAŘÍZENÍ BYLA ZNIČENA.

KYBERNETICKÁ VÁLKA JE SKUTEČNÝM VAROVÁNÍM PRO LIDSKOU RASU,
SPECIÁLNÍ JEDNOTKY KYBERNETICKÉ VÁLKY, KYBERNETICKÁ STUDENÁ VÁLKA,
MODERNÍ VÁLKA

VÁLKA… EXTRAKCE DATABÁZÍ ZE SÍTÍ NEPŘÍTELE,
OSLABENÍ A ZNIČENÍ TOKU INFORMACÍ,
MONITORING SYSTÉMŮ, OBRANA VLASTNÍCH,
VYŘAZENÍ Z PROVOZU, PŘEVZETÍ KONTROLY.

KYBERNETICKÁ VÁLKA JE SKUTEČNÝM VAROVÁNÍM PRO LIDSKOU RASU,
SPECIÁLNÍ JEDNOTKY KYBERNETICKÉ VÁLKY, KYBERNETICKÁ STUDENÁ VÁLKA,
MODERNÍ VÁLKA

MAJETEK ZŮSTÁVÁ, OBYVATELSTVO UMÍRÁ
KVŮLI VÝPADKU ZÁSOBOVÁNÍ ZDROJI.
DIGITÁLNÍ PŘENOS, SYSTÉM SELHAL,
NEPŘÁTELSKÁ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÁ ZAŘÍZENÍ BYLA ZNIČENA.

 < zpět

nahoru