PARASITE


YOU HEAR AN OUTSIDE VOICE THAT AFFECTS YOU
YOU FEED THE PARASITE INSIDE
YOU CHANGE THEIR ATTITUDES ON YOUR OWN
STOP SEPARATING THEIR FACTS FROM THE OPTIONS ALONE

OUR PLANET'S DREAM IS A WORLD OF THE POLARITY,
WHERE THINGS ARE KNOWN ONLY IN RELATION TO THEIR DUALITY

PARASITE – GAINS FORCE
THE REASON IS THE NEGATIVE INNER COURSE

HE GAINS HIS STRENGTH
DUE TO NEGATIVE INTERNAL CONVERSATION
YOU BEAT YOURSELF WHEN YOU SPEAK
AGAINST YOURSELF IN YOUR SPIRITUAL INCARNATION

OUR PLANET'S DREAM IS A WORLD OF THE POLARITY,
WHERE THINGS ARE KNOWN ONLY IN RELATION TO THEIR DUALITY

IF YOU DON'T REALIZE HOW YOU SPEAK TO YOURSELF
YOU WILL LOSE CONTROL OF YOURSELF
THAT SIMPLE FACT IS OVERTURNED
PURPOSELY INTO THE NEGATIVE SELF-FORGIVENESS

OUR PLANET'S DREAM IS A WORLD OF THE POLARITY,
WHERE THINGS ARE KNOWN ONLY IN RELATION TO THEIR DUALITY

PARASITE – GAINS FORCE
THE REASON IS THE NEGATIVE INNER COURSE

PARASITE – SELF SOURCE
DEEP IN DARKNESS REMORSE

PARAZIT


SLYŠÍTE VNĚJŠÍ HLAS, KTERÝ VÁS OVLIVŇUJE,
KRMÍTE PARAZITA UVNITŘ SEBE,
SAMI MĚNÍTE JEJICH POSTOJE,
PŘESTAŇTE ODDĚLOVAT JEJICH FAKTA OD SAMOTNÝCH MOŽNOSTÍ.

SNEM NAŠÍ PLANETY JE SVĚT POLARITY,
KDE VĚCI JSOU ZNÁMY POUZE VE VZTAHU K JEJICH PROTIKLADU.

PARAZIT – ZÍSKÁVÁ NA SÍLE.
DŮVODEM JE NEGATIVNÍ VNITŘNÍ POSTOJ.

ZÍSKÁVÁ NA SÍLE
DÍKY NEGATIVNÍ VNITŘNÍ KONVERZACI,
PORÁŽÍTE SAMI SEBE, KDYŽ MLUVÍTE
PROTI SOBĚ VE VAŠÍ DUCHOVNÍ INKARNACI.

SNEM NAŠÍ PLANETY JE SVĚT POLARITY,
KDE VĚCI JSOU ZNÁMY POUZE VE VZTAHU K JEJICH PROTIKLADU.

POKUD SI NEUVĚDOMÍTE, JAK MLUVÍTE SAMI K SOBĚ,
ZTRATÍTE NAD SEBOU KONTROLU.
TENTO JEDNODUCHÝ FAKT JE PŘEVRÁCEN
ZÁMĚRNĚ V NEGATIVNÍ SEBEODPUŠTĚNÍ.

SNEM NAŠÍ PLANETY JE SVĚT POLARITY,
KDE VĚCI JSOU ZNÁMY POUZE VE VZTAHU K JEJICH PROTIKLADU.

PARAZIT – ZÍSKÁVÁ NA SÍLE,
DŮVODEM JE NEGATIVNÍ VNITŘNÍ POSTOJ.

PARAZIT – VLASTNÍ ZDROJ,
VÝČITKY SVĚDOMÍ HLUBOKO V TEMNOTĚ.

 < zpět

nahoru