PROPHECY OF FATE

NO TREES, NO FORESTS, NO RIVERS OR THE SEA
WATER HAS BECOME A COMMODITY
THOUSANDS ARE SUFFERING FROM HUNGER AND THIRST
DYING FROM OUTBREAK OF DISEASE AT BURST

SURVIVE TILL THE END OF THE DAY
THE MORE YOU WISH THE MORE YOU MUST PAY

LACK OF THE WATER, IT COSTS MORE THAN THE OIL
POISONED FOOD, CONTAMINATED SOIL
ASH, DUST, POLLUTION, UNBREATHABLE AIR
IF WE ALL DIE NO ONE WILL CARE

SURVIVE TILL THE END OF THE DAY
THE MORE YOU WISH THE MORE YOU MUST PAY

NO ONE SURVIVES, EVERYONE DIES, THERE'S NO ESCAPE, IT'S REALLY TOO
LATE
NO ONE WOULD SAY, WHERE WE WOULD STAY, TO KNOW THE PROPHECY OF
FATE

FAILURE AND BANKRUPT OF SOCIETY
CONSEQUENCE OF OUR MORALITY
LUXURY, CONSUMPTION, INSANITY
TOTAL DISASTER OF HUMANITY

SURVIVE TILL THE END OF THE DAY
THE MORE YOU WISH THE MORE YOU MUST PAY

NO ONE SURVIVES, EVERYONE DIES, THERE'S NO ESCAPE, IT'S REALLY TOO
LATE
NO ONE WOULD SAY, WHERE WE WOULD STAY, TO KNOW THE PROPHECY OF
FATE

PROROCTVÍ OSUDU

ŽÁDNÉ STROMY, ŽÁDNÉ LESY, ŽÁDNÉ ŘEKY ANI MOŘE,
VODA SE STALA KOMODITOU,
TISÍCE LIDÍ TRPÍ HLADEM A ŽÍZNÍ,
UMÍRÁNÍ NA PROPUKNUTÍ NEMOCI.

PŘEŽÍT DO KONCE DNE,
ČÍM VÍCE SI PŘEJETE, TÍM VÍCE MUSÍTE ZAPLATIT.

NEDOSTATEK VODY, STOJÍ VÍC NEŽ ROPA,
OTRÁVENÉ JÍDLO, KONTAMINOVANÁ PŮDA,
POPEL, PRACH, ZNEČIŠTĚNÍ, NEDÝCHATELNÝ VZDUCH,
POKUD VŠICHNI ZEMŘEME, NIKOHO TO NEBUDE ZAJÍMAT.

PŘEŽÍT DO KONCE DNE,
ČÍM VÍCE SI PŘEJETE, TÍM VÍCE MUSÍTE ZAPLATIT.

NIKDO NEPŘEŽIJE, VŠICHNI ZEMŘOU, NENÍ ÚNIKU, JE OPRAVDU PŘÍLIŠ
POZDĚ.
NIKDO BY NEŘEKL, KDE BYCHOM SE ZASTAVILI, ABYCHOM POZNALI PROROCTVÍ OSUDU.

SELHÁNÍ A ÚPADEK SPOLEČNOSTI,
DŮSLEDEK NAŠÍ MORÁLKY,
LUXUS, SPOTŘEBA, ŠÍLENSTVÍ,
TOTÁLNÍ KATASTROFA LIDSTVA.

PŘEŽÍT DO KONCE DNE,
ČÍM VÍCE SI PŘEJETE, TÍM VÍCE MUSÍTE ZAPLATIT.

NIKDO NEPŘEŽIJE, VŠICHNI ZEMŘOU, NENÍ ÚNIKU, JE OPRAVDU PŘÍLIŠ
POZDĚ.
NIKDO BY NEŘEKL, KDE BYCHOM SE ZASTAVILI, ABYCHOM POZNALI PROROCTVÍ OSUDU.

 < zpět

nahoru