SAVE YOUR SOUL

FORCES OF DARKNESS UNITE
UNDER THE COMMAND OF SLAVERS
EVIL IS REIGNING THE MIND
LED BY THE SAVIOR TO LOSE YOUR OWN FACE

SETTING OF ORDER IS HERE
OPPRESSION OF PERSONAL FREEDOM
THE POINTLESS SPREADING OF FEAR
THEY WILL TO PUSH YOU TO BETRAY YOUR OWN RACE

LIE, TO SAVE YOUR BETRAYER
BETRAY, FOR THIRTY SILVER COINS

REPRESSION FORCES UNITE
UNDER THE COMMAND OF SAVIOR
EVIL RULES IN YOUR MIND
LEADING YOU SLOWLY TO LOSE YOUR OWN SPACE

FALL OF THE MANKIND IS NEAR
LOSS OF THE NATURE OF THE HUMAN
DRIVEN BY PRESSURE FOR YEARS
THERE'S AN ANCIENT WAY HOW TO LOSE YOUR OWN TRACE

LIE, TO SAVE YOUR BETRAYER
BETRAY, FOR THIRTY SILVER COINS
LIE, BETRAY YOUR SAVIOR
BETRAY, THAT’S ONLY YOUR CHOICE

CIVILIZATION DEVASTATION

DIE YOU REVOLTING MAGGOT
WHY DID YOU BETRAY THEM?
ALL YOU DENIED, YOU SHOCKED THEM YOUR WAY
AWFUL BETRAY
SIGN, WHAT REPUTATION HAS YOUR ACT?
JUST OPEN YOUR MIND

SAVE YOUR … SOUL, YOUR OWN, SEASON IN DAMNATION
SAVE YOUR … SAVE YOUR SOUL, SEASON OF DAMNATION
YOU’LL DIE!

SPASTE SVOU DUŠI

SÍLY TEMNOTY SE SPOJUJÍ
POD VELENÍM OTROKÁŘŮ,
ZLO VLÁDNE MYSLI,
VEDENI ZACHRÁNCEM KE ZTRÁTĚ TVÉ VLASTNÍ TVÁŘE.

NASTAVENÍ ŘÁDU JE ZDE,
ÚTLAK OSOBNÍ SVOBODY,
NESMYSLNÉ ŠÍŘENÍ STRACHU,
BUDOU VÁS TLAČIT, ABYSTE ZRADILI SVOU VLASTNÍ RASU.

LHÁT, ABYSTE ZACHRÁNILI SVÉHO ZRÁDCE.
ZRADIT, ZA TŘICET STŘÍBRNÝCH.

REPRESIVNÍ SÍLY SE SPOJUJÍ,
POD VEDENÍM SPASITELE,
ZLO VLÁDNE VE VAŠÍ MYSLI,
VEDE KE ZTRÁTĚ VLASTNÍHO PROSTORU.

PÁD LIDSTVA JE BLÍZKO,
ZTRÁTA PŘIROZENOSTI LIDÍ,
ROKY ŘÍZENI TLAKEM,
EXISTUJE PRASTARÝ ZPŮSOB, JAK ZTRATIT VLASTNÍ CESTU.

LHÁT, ABYSTE ZACHRÁNILI SVÉHO ZRÁDCE.
ZRADIT, ZA TŘICET STŘÍBRNÝCH.
LHÁT, ABYSTE ZRADILI SVÉHO SPASITELE.
ZRADIT, JE TO JEN VAŠE VOLBA.

CIVILIZAČNÍ DEVASTACE.

ZEMŘI, TY ODPORNÝ ČERVE,
PROČ JSI JE ZRADIL?
VŠE, CO JSI POPŘEL, ŠOKOVAL JSI JE SVÝM ZPŮSOBEM,
STRAŠNÁ ZRADA.
ZNAMENÍ, JAKOU POVĚST MÁ TVŮJ ČIN?
STAČÍ OTEVŘÍT SVOU MYSL.

SPASTE SVOU… DUŠI, SVOU VLASTNÍ, OBDOBÍ V ZATRACENÍ.
SPASTE SVOU… SPASTE SVOU DUŠI, OBDOBÍ ZATRACENÍ.
ZEMŘETE!

 < zpět

nahoru