SELF-BETRAYAL

MANDATORILY PERSECUTED INNOCENT HERETICS
IMPRISONED IN THEIR EMPTY CELLS
SPREADING OF THE FEAR THROUGH DISGUSTING POLITICS
EVIL END OF CONTROLLED FAITH

LIE TO YOURSELF BUT WHY?
YOU LOST YOUR FAITH
SELF-BETRAYAL

A HORDE OF THE NAIVE DUMB BUT DEVOTED LUNATICS,
WHO BLINDLY FOLLOW PERFECT TALE
FORCED TO OBEY ORDERS, TO BELIEVE ALL THE LIES AND TRICKS
TO FOLLOW IS THE ONLY WAY

LIE TO YOURSELF BUT WHY?
YOU LOST YOUR FAITH
SELF-BETRAYAL

THE ETERNAL WAY HAS BEEN IN PLACE FOR MANY YEARS
LISTEN TO YOUR LORD OR DIE
YOU WON’T FOLLOW HIM, ALL YOU HAVE BEEN LEFT – ONLY TEARS
BE SURE, YOU’RE FOREVER DAMNED

LIE TO YOURSELF BUT WHY?
YOU LOST YOUR FAITH
SELF-BETRAYAL

LYING TO YOURSELF YOU WILL DIE
COVER YOUR FACE
SELF-BETRAYAL

SEBEZRADA

POVINNĚ PRONÁSLEDOVANÍ NEVINNÍ KACÍŘI,
UVĚZNĚNI VE SVÝCH PRÁZDNÝCH CELÁCH,
ŠÍŘENÍ STRACHU PROSTŘEDNICTVÍM ODPORNÉ POLITIKY,
ZLÝ KONEC KONTROLOVANÉ VÍRY.

LŽETE SAMI SOBĚ, ALE PROČ?
ZTRATILI JSTE SVOU VÍRU,
SEBEZRADA

HORDA NAIVNÍCH HLOUPÝCH, ALE ODDANÝCH ŠÍLENCŮ,
KTEŘÍ UVĚŘILI PROMYŠLENÉ HISTORCE,
DONUCENI POSLOUCHAT NAŘÍZENÍ, UVĚŘIT VŠEM LŽÍM A TRIKŮM,
NÁSLEDOVAT JE JEDINÁ CESTA.

LŽETE SAMI SOBĚ, ALE PROČ?
ZTRATILI JSTE SVOU VÍRU.
SEBEZRADA

VĚČNÝ ZPŮSOB PLATÍ JIŽ PO MNOHO LET,
POSLOUCHEJ SVÉHO PÁNA NEBO ZEMŘI,
JESTLI HO NEBUDEŠ NÁSLEDOVAT, ZBYDOU TI JEN SLZY,
BUĎ SI JIST, ŽE JSI NAVŽDY ZATRACEN.

LŽETE SAMI SOBĚ, ALE PROČ?
ZTRATILI JSTE SVOU VÍRU,
SEBEZRADA

KDYŽ BUDETE LHÁT SAMI SOBĚ, ZEMŘETE.
ZAKRYJTE SI TVÁŘ,
SEBEZRADA

 < zpět

nahoru