BEHIND THE GATES OF HELL

UNKNOWN FEAR,
WORLD OF SCUM IS REAL
ENSLAVED RACE UNDER PRESSURE
MODERN WAR, HIDDEN ENEMY
SUICIDAL ACT OF DEATH
IS PLEASURE

MEDIA MANIPULATION WITH FEAR
PROPAGANDA ATTITUDES
THE OCCUPATION OF THE MIND IS HERE
CORRUPTION DEEP
IN OUR ROOTS

MANIPULATED POLITICIANS
AT DISTRACTION, ACTIVISM
PROPAGANDA, INFORMATION
ASTROTURFING, UNDAMNATION

BEHIND THE GATES OF HELL
DAMNATION – NO RETURN
NO ONE IS MADE TO DEAL
BELIEVE SATAN IS REAL

TEMPTATION – NO RETURN
BEHIND THE GATES OF HELL
NO ONE IS MADE TO DEAL
CERTAINLY – SATAN IS HERE

ZA BRANAMI PEKLA

NEZNÁMÝ STRACH,
SVĚT SPODINY JE SKUTEČNÝ
ZOTROČENÁ RASA POD TLAKEM
MODERNÍ VÁLKA, SKRYTÝ NEPŘÍTEL
SAMOVRAŽEDNÝ AKT SMRTI
JE POTĚŠENÍM

MÉDIA MANIPULUJÍCÍ STRACHEM
POSTOJE PROPAGANDY
OBSAZENÍ MYSLI JE ZDE
KORUPCE HLUBOKO
V NAŠICH KOŘENECH

MANIPULOVANÍ POLITICI
PŘI ROZPTÝLENÍ, AKTIVISMUS
PROPAGANDA, INFORMACE
ASTROTURFING, NEMILOST

ZA BRANOU PEKLA
PROKLETÍ – BEZ NÁVRATU
NIKDO NENÍ PŘIPRAVENÝ SE VYPOŘÁDAT
VĚŘTE, ŽE SATAN JE SKUTEČNÝ

POKUŠENÍ – ŽÁDNÝ NÁVRAT
ZA BRANAMI PEKLA
NIKDO NENÍ PŘIPRAVENÝ SE VYPOŘÁDAT
JISTĚ – SATAN JE TADY

< zpět

nahoru