HIDDEN VIOLENCE

HUMILIATED, VIOLATED
LOST IN THE MIND
DESERTED IN ISOLATION
TRYING TO HIDE
FULL OF HATRED IN THE WORRY
WITHOUT THE SHAPE
THERE’S NO FUTURE, EMPTY, BLORY
WANTS TO ESCAPE

SEGREGATION, SEPARATION
THE ONLY WAY
LOST THE WORTH, DEMOTIVATION
STARTED TO PRAY
IN THE DARKNESS, INCARCERATE
COVER THE FACE
DESPERATE AND PARALYSED
PRAY FOR THE GRACE

DESPERATION – SCREAMING
IN THE SILENCE
EVIL – HIDDEN VIOLENCE

SKRYTÉ NÁSILÍ

PONÍŽENÁ, ZNÁSILNĚNÁ
ZTRACENÁ V MYSLI
OPUŠTĚNÁ V IZOLACI
SNAŽÍ SE SKRÝT
PLNÁ NENÁVISTI V OBAVÁCH
BEZ TVARU
ŽÁDNÁ BUDOUCNOST, PRÁZDNÁ, BLÁZNIVÁ
CHCE UNIKNOUT

SEGREGACE, SEPARACE
JEDINÝ ZPŮSOB
ZTRACENÁ HODNOTA, DEMOTIVACE
ZAČALA SE MODLIT
V TEMNOTÁCH, UVĚZNĚNÁ
ZAKRÝVÁ OBLIČEJ
ZOUFALÁ A PARALYZOVANÁ
MODLI SE ZA MILOST

ZOUFALSTVÍ – JEČÍCÍ
V TICHU
ZLO – SKRYTÉ NÁSILÍ

< zpět

nahoru