HUMAN SUICIDE

SO MANY HUMANS, OVERLOADED WORLD,
DYING HUMAN RACE
GOLD RUSH, THE ENDLESS CHASE
OUR ETERNAL CASE
SO MUCHOF EVIL, DEATH ALL AROUND,
ALL HUMANS DIE
THE POINTLESS KILLING, IN THE NAME OF TRUTH
SILLY TOLD LIE

HUMAN SUICIDE

TECHNICAL PROGRESS, CATASTROPHIC END,
INEVITABLE DEATH
PROGRESSIVE GROWTH, SPREADING THE DISEASE
CLOSING TO THE END
DEADLY SICK VISION, THE LAST MISTAKE,
THE CHANCE – NO MORE
FIGHT FOR SURVIVAL, SLOWLY CREEPING DEATH
THE LAST WORLD WAR

HUMAN SUICIDE

THE END OF LAST DISASTER, HUMAN KIND ERASED
THE VERY LAST EPITAPH
SLOW DEATH, ON THIS DAY, FINAL ONE,
THE ONLY ONE
LIFE HAS LOST THE CONCEPT, MANY YEARS OF GROWTH
NEVER TRUST, NO REGRET

NO LIFE, NO LIGHT, DARKNESS
SILENCE IN THE AIR
NOWHERE,ELSEWHERE, ANYWHERE
NOTHING REMAINS THERE 

LIDSKÁ SEBEVRAŽDA

TOLIK LIDÍ, PŘETÍŽENÝ SVĚTĚ,
UMÍRAJÍCÍ LIDSKÁ RASA
ZLATÁ HOREČKA, NEKONEČNÁ HONBA
NÁŠ VĚČNÝ PŘÍPAD
TOLIK ZLA, SMRT VŠUDE KOLEM,
VŠICHNI LIDÉ UMÍRAJÍ
NESMYSLNÉ ZABÍJENÍ, VE JMÉNU PRAVDY
HLOUPĚ ŘEČENÁ LEŽ

LIDSKÁ SEBEVRAŽDA

TECHNICKÝ POKROK, KATASTROFÁLNÍ KONEC,
NEVYHNUTELNÁ SMRT
PROGRESIVNÍ RŮST, ŠÍŘENÍ NÁKAZY
KONEC SE BLÍŽÍ
SMRTELNĚ NEMOCNÉ VIZE, POSLEDNÍ OMYL,
UŽ ŽÁDNÁ DALŠÍ ŠANCE
BOJ O PŘEŽITÍ, POMALU SE VKRÁDAJÍCÍ SMRT
POSLEDNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

LIDSKÁ SEBEVRAŽDA

KONEC POSLEDNÍ KATASTROFY, LIDSKÝ DRUH  VYMAZÁN
POSLEDNÍ EPITAF
POMALÁ SMRT, V TENTO DEN, POSLEDNÍ Z NICH,
POUZE JEDEN
LIDSKÝ ŽIVOT ZTRATIL KONCEPT, MNOHO LET RŮSTU
NIKDY NEVĚŘ, ŽÁDNÁ LÍTOST

 ŽÁDNÝ ŽIVOT, ŽÁDNÉ SVĚTLO, TEMNOTA
TICHO VE VZDUCHU
NIKDE, JINDE, KDEKOLIV
NIC TAM NEZŮSTANE 

< zpět

nahoru