IN THE NAME OF GOD

KILL THEM ALL – ATHEISTS, INFIDELS
IT’S YOUR FALL, FROM THE CROSS, TO THE HELL
FATAL FIGHT, THEY NEVER GET US ALL
SAVE YOUR SOUL, THIS IS YOUR ETERNAL GOAL

IN THE NAME OF GOD, UNDER THE BLACK FLAG

SACRIFICE – WORTHLESS LIFE, POSTMORTEM
SUICIDAL DEATH,
WASH YOUR HANDS, BLOOD ON THEM
FANATICS WILL NEVER WIN THIS FIGHT
SUICIDE,
NO ONE CAN ENTER THE LIGHT

IN THE NAME OF GOD, UNDER THE BLACK FLAG

DEFEATED TERRITORY, DEATH SO REAL
DEVASTATED LAND, INJECTIONS OF FEAR

BURN IN HELL, I SPIT INTO YOUR EYES
YOU WILL DIE,
ONCE WE UNITE
BURN IN HELL,
NO ONE WILL SAY
FOR WHOM WE HAVE TO PRAY

WE ARE YOUR DESTINY
NEWERTHELES DON’T WANT TO BE
THE CHOSEN FORM OF THE FIGHT
WILL PREVENT YOUR WAY INTO THE LIGHT

VE JMÉNU BOHA

ZABÍJÍTE JE VŠECHNY – ATEISTY, NEVĚŘÍCÍ
JE TO VÁŠ PÁD, Z KŘÍŽE, DO PEKLA
FATÁLNÍ BOJ, ONI NÁS NIKDY NEDOSTANOU
SPASTE SVOU DUŠI, TOTO JE VÁŠ VĚČNÝ CÍL

VE JMÉNU BOHA, POD ČERNOU VLAJKOU

OBĚŤ – BEZCENNÝ ŽIVOT, POSMRTNÝ ŽIVOT
SEBEVRAŽEDNÁ SMRT,
UMYJTE SI RUCE, KREV NA NICH
FANATICI V TOMTO BOJI NIKDY NEZVÍTĚZÍTE
SEBEVRAŽDA
NIKDO NEMŮŽE VSTOUPIT DO SVĚTLA

VE JMÉNU BOHA, POD ČERNOU VLAJKOU

PORAŽENÉ ÚZEMÍ, SMRT JE TAK SKUTEČNÁ
ZDEVASTOVANÁ ZEMĚ, INJEKCE STRACHU

SHOŘÍTE V PEKLE, PLIVU DO VAŠICH OČÍ
ZEMŘETE,
JAKMILE SE VŠICHNI SJEDNOTÍME
SHOŘÍTE V PEKLE,
NIKDO NÁM NEBUDE ŘÍKAT
V CO MUSÍME VĚŘIT

JSME VAŠIM OSUDEM
I KDYŽ NECHCEME BÝT
ZVOLENÁ FORMA BOJE
ZABRÁNÍ VAŠÍ CESTĚ DO SVĚTLA

< zpět

nahoru