MAN OF LIES

MANIPULATED POPULATION
MEANINGLESS OFFERINGS
DETESTABLE, DISHONORABLE
ENDLESS SUFFERING
UNLIMITED PROVOCATIONS
WITHOUT BIT OF SHAME
ACCEPTABLE, IMPERTINENT
JUST WHO IS TO BLAME?

ANGRY AND DIVIDED NATION
DISDAINFUL IN IGNORANCE
FULL OF HATRED, OVERRATED
DESPITE THE OPPONENTS
OBVIOUSLY CLEAR VIOLATION
PERMANENT LIES
BETRAYER, STATE ENEMY
JUST OPEN YOUR EYES!

A MAN OF LIES,
BUILD-IN SIZE,
AT ANY PRICE
UNRESTRICTED SELF-POSSESSION

SPREADING OF FEAR,
CRYSTAL CLEAR,
PAST IS NEAR
UNLIMITED OWN DIRECTION

MUŽ LŽÍ

MANIPULOVANÁ POPULACE
NESMYSLNÉ NABÍDKY
OSUDNÉ, NEČESTNÉ
NEKONEČNÉ UTRPENÍ
NEOMEZENÉ PROVOKACE
BEZ TROCHY STUDU
PŘIJATELNÝ, IMPERTINENTNÍ
JEN KDO JE NA VINĚ?

ROZZLOBENÝ, ROZDĚLENÝ NÁROD
POHRDAVÝ V NEVĚDOMOSTI
PLN NENÁVISTI, NADHODNOCENÝ
NAVZDORY OPONENTŮM
ZJEVNĚ JASNÉ PORUŠENÍ
PERMANENTNÍ LŽI
ZRÁDCE, STÁTNÍ NEPŘÍTEL
JEN OTEVŘETE OČI!

MUŽ LŽÍ,
VESTAVĚNÝ ROZMĚR,
ZA KAŽDOU CENU
NEOMEZENÉ VLASTNICTVÍ

ŠÍŘENÍ STRACHU,
KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÉ,
MINULOST JE BLÍZKO
NEOMEZENÝ VLASTNÍ SMĚR

< zpět

nahoru