MEMORIES OF THE SUNSET

MEMORIES OF THE SUNSET
EVERYTHING CHANGED TO GREY
WE WERE LEFT ALONE
IT'S TOO LATE TO PRAY

HUMANS IN TEMPTATION
HOPELESSNESS SENSATION
EMPTINESS, DAMNATION
FINAL DEVASTATION

MEMORIES OF THE SUNSET
EVERYTHING WAS DESTROYED
DESPERATE CRY OF FEAR
NO WAY OUT OF VOID

FILL THE FINAL PROPHECY
THE EVIL HAS TO GONNA BE
IF GOD TURNED FROM THE WORLD INDEED
THEN SATAN WILL WIN TO SUCCEED

DIE
ONLY ONE WAY HOW TO DIE
YOU’LL BE SAVED WHEN YOU DIE
ONLY ONE WAY IF YOU DIE

MEMORIES OF THE SUNSET
EVERYTHING LOST THE SENSE
FIGHTING FOR SURVIVAL
LIFE-PRICE – LAST EXPENSE

 

VZPOMÍNKY NA ZÁPAD SLUNCE

VZPOMÍNKY NA ZÁPAD SLUNCE
VŠECHNO SE ZMĚNILO NA ŠEĎ
ZŮSTALI JSME SAMI
JE POZDĚ SE MODLIT

LIDÉ V POKUŠENÍ
POCIT BEZNADĚJE
PRÁZDNOTA, ZATRACENÍ
KONEČNÁ DEVASTACE

VZPOMÍNKY NA ZÁPAD SLUNCE
VŠECHNO BYLO ZNIČENO
ZOUFALÝ KŘIK STRACHU
ŽÁDNÝ ZPŮSOB, JAK Z PRÁZDNOTY

NAPLŇTE POSLEDNÍ PROROCTVÍ
ZLO, TO MUSÍ BÝT
POKUD SE BŮH OPRAVDU OD SVĚTA ODVRÁTIL
PAK SATAN VYHRAJE, ABY USPĚL

ZEMŘÍT
JEN JEDEN ZPŮSOB, JAK ZEMŘÍT
BUDETE ZACHRÁNĚNI, KDYŽ ZEMŘETE
JEN JEDEN ZPŮSOB, POKUD ZEMŘEŠ

VZPOMÍNKY NA ZÁPAD SLUNCE
VŠECHNO ZTRATILO SMYSL
BOJ O PŘEŽITÍ
CENA ZA ŽIVOT – POSLEDNÍ VÝDAJ

 

< zpět

nahoru