THE WORLD IN CHAOS

UNCONTROLLED PROCESS
WAR OF SUFFERING
WORLD FULL OF DEATH
GLOBAL NUCLEAR THREAT
OVERWHELMING CONFLICTS
ANGER, HATRED, FEAR
COLD WAR CARRIES ON
THE END IS NEAR

CHILDREN LOOK AT THE BLOODY SKY
WE'VE CONSTANTLY TOLD THEM THE LIES
THEY LOOKED AT US, THEY BELIEVED US
BUT WE GAVE THEM THE WORLD IN CHAOS

UNLIMITED POWER
DEMISE OF MANKIND
POLITICAL IMPACT
REAL STATE OF FEAR
ENDLESS BLEEDING EARTH
NO MORE FUTURE NEAR
COLLAPSING NATIONS
MANKIND IN THE FEAR

SVĚT V CHAOSU

NEKONTROLOVANÝ PROCES
VÁLKA UTRPENÍ
SVĚT PLNÝ SMRTI
GLOBÁLNÍ JADERNÁ HROZBA
OHROMUJÍCÍ KONFLIKTY
HNĚV, NENÁVIST, STRACH
STUDENÁ VÁLKA POKRAČUJE
KONEC SE BLÍŽÍ

DĚTI SE DÍVAJÍ NA ZKRVAVENÉ NEBE
NEUSTÁLE JSME JIM ŘÍKALI LŽI
VZHLÍŽELI K NÁM, VĚŘILI NÁM
ALE MY JSME JIM PŘEDALI SVĚT V CHAOSU

NEOMEZENÁ MOC
DEMISE LIDSTVA
POLITICKÝ VLIV
REÁLNÝ STAV STRACHU
NEKONEČNĚ KRVÁCEJÍCÍ ZEMĚ
ŽÁDNÁ BUDOUCNOST V BLÍZKOSTI
HROUTÍCÍ SE SVĚT
LIDSTVO VE STRACHU

< zpět

nahoru